Menu
Array

Buurtvereniging Speuld e.o.

Over de buurtvereniging in het kort.

De buurtvereniging van Speuld en omstreken is een vereniging van bewoners van het oostelijk buitengebied van de gemeente Ermelo. Onze vereniging heeft ongeveer 134 leden. Uit deze leden is een bestuur van 7 personen gekozen die zo af en toe de koppen bij elkaar steken om over buurt aangelegenheden te bespreken. En minstens 1 maal per jaar is er een ledenvergadering.

Doelstellingen:

De verenging heeft statuten en een huishoudelijk reglement met doelstellingen en afspraken. Maar in grote lijnen komt het er op neer dat het doel van de buurtvereniging is het op komen voor de belangen van de bewoners van onze buurt. Dit belang wordt gediend met het bevorderen van de sociale samenhang en het functioneren als communicatie kanaal van en naar overheden en andere instanties die beslissingen nemen over ons leefgebied.

Jongste geschiedenis:

De buurtvereniging is opgericht op 20 juni 1978. Een van de initiatief nemers was Aart Bouwers en is dan ook jaren lang de voorzitter en het gezicht van de buurtvereniging geweest. Toen waren punten aan de orde als, aardgas, riolering, fietspaden, vuilnis ophaal regeling enz. Woningbouw in Speuld was ook een steeds terug kerend onderwerp. Met door de enorme vasthoudendheid en doorzettingsvermogen dat aan de dag werd gelegd is het er toch van gekomen. In 2003 werden er 10 woningen bij gebouwd aan de Buurtweg. Na Aart Bouwers heeft Eefje Meihuizen een tijdje de voorzittershamer gehanteerd. Onder leiding van Eefje kwam de dorpsvisie tot stand. Werd er in Speuld gepionierd met “dorpen groeien op eigen wijze” Ook werd er veel energie gestopt in het verkeersbeleid van de gemeente. De doelstellingen van duurzaam en veilig liepen niet altijd parallel met de wensen van de bewoners.

Wat doet de buurtvereniging:

Waar we mee bezig zijn is dynamisch, want alles is altijd in beweging en er kunnen zomaar situaties ontstaan of overheidsplannen op komen die volop de aandacht vragen. Vaste taken van het bestuur zijn het welkom heten van nieuwe bewoners met een bos bloemen, het onderhoud van de speeltuin en informatie borden en soms heeft het ijsbaantje wat aandacht nodig. Ook is er regelmatig contact met de wijkagent en houden de achterban op de hoogte door mailings en het Ermelo’s nieuwsblad. Maar onderwerpen als woningbouw en verkeer komen steeds weer op de agenda voor. Als buurtvereniging willen we ook een bijdrage leveren aan de bewustwording van ons cultureel erfgoed en de bijzondere natuurwaarden uit onze buurt. We zullen altijd proberen het nuttige met het aangename te verenigen, gezamenlijke belangen naar voren te brengen en gemeenschapszin te bevorderen.

Tenslotte

Het is van belang dat we elkaar kennen, dat we wat voor elkaar kunnen betekenen als het erop aankomt . Dan is het belangrijk dat we als buurtbewoners een gezamenlijk standpunt hebben vooral wanneer de gaat om de leefbaarheid van onze buurt. In ons logo staat een korenschoof afgebeeld , de oogst van het land blijft alleen staande als de bossen met halmen elkaar ondersteunen. “Concordia res pervae crecunt” (door eendracht komt het kleine tot bloei). Het is dus onze overtuiging dat onze buurtvereniging een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van ons woon en leefgebied.

Ook lid worden? Geef je hier op

 

Het Bestuur.

E-mail adres: speuld@outlook.com

Adres secretariaat: Garderenseweg 123, 3852NG, Speuld
Bank nummer: NL 30 RABO 038.77.74.572

Het bestuur is samen gesteld uit de volgende personen:

Voorzitter | Aart Bouwers

Secretaris | Tijmen van Steeg | telefoon 06 212 765 31

Penningmeester | Michiel Hofman

Bestuurslid | Jaap Oudendorp

Bestuurslid | Jan Catsburg

Bestuurslid | Jan Overeem Sr.

Bestuurslid | Dicky van Laar als afgevaardigde van Speuld Plus.